Home

Veel jongeren hebben wel eens een tijdje last van gevoelens van somberheid of van spanningen. Vaak gaat zo’n periode vanzelf weer voorbij, maar soms ook niet. In de volwassenheid kunnen deze gevoelens leiden tot grotere problemen, zoals depressie of angst, die niet meer vanzelf voorbijgaan en waarvoor behandeling nodig is. Het is daarom belangrijk om deze problemen te voorkómen.

Op Volle Kracht – weerbaarheidsprogramma:
Het weerbaarheidsprogramma Op Volle Kracht is een preventieprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs dat gebaseerd is op de cognitieve gedragstherapie.  In de lessen van Op Volle Kracht krijgen leerlingen handvatten aangereikt om met de kleinere en grotere uitdagingen in het leven om te gaan. Zo zorg je er niet alleen voor dat jongeren beter in hun vel zitten en veerkrachtiger worden, maar voorkóm je ook de ontwikkeling van psychosociale problemen zoals angst en depressie.

Ervaringen van jongeren met Op Volle Kracht

 

 

Contactgegevens

Professor Rutger Engels
promovenda Yuli Tak
Radboud Universiteit Nijmegen
Orthopedagogiek Gezin & Gedrag
Montessorilaan 3
6525 HR Nijmegen
024 3612123
secretariaatogg@pwo.ru.nl

Het onderzoek naar de effectiviteit van OVK als universele en selectieve depressiepreventie was mede gefinancierd door ZonMw, de Radboud Universiteit Behavioural Science Institute, en het Trimbos-instituut.